Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Ze dvou škol pod jednou střechou jedna ZŠ KOSMONAUTŮ

Vážení zákonní zástupci,

po dohodě se zřizovatelem, MO Ostrava-Jih, Vám níže poskytujeme následující vstupní informace pojednávající o plánovaném sloučení škol ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ Kosmonautů 15:

„Škola tak bude moci v budoucnu efektivněji využívat výukových prostor škol, rozšíří se nabídka vzdělání i volnočasových kroužků a dosáhne na více dotací.

Dosavadní ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu dlouhodobě působí v jednom stavebně propojeném objektu, společně užívají tělocvičny, jídelnu a venkovní sportoviště. Díky sloučení se zjednoduší a zkvalitní také komunikace ohledně využití školního zázemí pro sportovní klub FC Ostrava-Jih, který na škole také působí.

Pro žáky, jejich rodiče a učitele se sloučením nic zásadního nezmění. Současné třídy i metody výuky zůstanou zachovány, stejně jako smlouvy s pedagogy.

Budoucí prvňáčci se při dubnových zápisech pro školní rok 2023/2024  zapíší s tím, že od 1. 1. 2024 budou žáky jedné školy pod novým sjednocujícím názvem ZŠ Kosmonautů.

Vedením sloučené školy pověří zřizovatel, městský obvod Ostrava-Jih, dosavadního ředitele ZŠ Kosmonautů 15 Mgr. Marka Pabjana. S návrhem sloučení jsou postupně seznamováni zástupci vedení, školské rady i rodičů obou dotčených škol, sloučení je rovněž konzultováno se zástupci Magistrátu města Ostravy. O návrhu budou jednat zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na červnovém zasedání.  V minulosti městský obvod Ostrava-Jih obdobně postupoval u ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16, a také u ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a ZŠ Klegova 27. Areál bývalé ZŠ Mitušova 8 v současnosti slouží k provozu Neurocentra Arcada a Speciální školy Diakonie ČCE školy pro děti s kombinovanými vadami.“