Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Zápis ze zasedání žákovské samosprávy 25.11.2019

Datum: 25. 11. 2019

Místo: sborovna ZŠ

Přítomni: viz prezenční listina

Hlavní témata:

  • Zahájení rekonstrukce školní budovy
  • Výměna dveří na vedlejší budově a v přízemí hlavní budovy
  • Ozdravný pobyt a lyžařský kurz – zadání výběrového řízení
  • Klasifikační porada
  • Mikuláš
  • Nové zvonění
  • Výměna hlavního vchodu
  • Pouštění do šaten před nultou hodinou tělesné výchovy

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek