Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Zápis ze zasedání školské rady 3. 3. 2020

Datum: 3. 3. 2020, 16:00 hod.

Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Přítomni:

  • Ing. Lenka Holková (za zřizovatele)
  • Andrea Matýsková (za zákonné zástupce)
  • Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)

Hosté:

  • Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

Program:

1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2019

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 4. 3. 2020