Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Zápis ze zasedání školské rady 16. 10.2020

Datum: 16. 10. 2019, 16:00 hod.

Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Přítomni:

  • Ing. Lenka Holková (za zřizovatele)
  • Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky)

Hosté:

  • Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy

Program:

1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Zapsal: Mgr. Přemysl Vilímek

V Ostravě 16. 10. 2019