Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Zápis z členské schůze 5.11.2019

Datum: 5. listopadu 2019, 16:00 hod.

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni: viz prezenční listina

Program:       

  • Zahájení a schválení programu – předseda spolku
  • Vystoupení ředitele školy
  • Dotazy na vedení školy
  • Výběr příspěvků ve školním roce 2019/2020
  • Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ
  • Schválení rozpočtu pro školní rok 2019/2020
  • Diskuze, různé
  • Usnesení, závěr

V Ostravě 6. listopadu 2019

Zapsal: Přemysl Vilímek