Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Zápis z členské schůze 27.11.2018

Datum: 27. listopadu 2018, 16:00 hod.

Místo: sborovna ZŠ Kosmonautů 15

Přítomni: viz prezenční listina

Program:       

  • Zahájení a schválení programu – předseda spolku
  • Aktuální zůstatek na účtu SRPŠ
  • Schválení rozpočtu pro školní rok 2018/2019
  • Diskuze, různé
  • Usnesení, závěr

V Ostravě 28. listopadu 2018

Zapsal: Přemysl Vilímek