Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Zápis do školní družiny pro žáky budoucích 1. tříd pro školní rok 2023/2024 

Vážení zákonní zástupci, 

během zápisu do prvních tříd Vám budou rozdány přihlášky do školní družiny a informace k provozu školní družiny, k přihlášení a k platbě.  

V případě, že budete mít zájem o přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny, tak vyplňte řádně a čitelně přihlášku z obou stran.  

Přihlášky můžete odevzdat na sekretariátě při vyzvednutí rozhodnutí nebo v budově školní družiny (v 1. patře nad jídelnou) v 1. oddělení, nejpozději však do 19. května 2023

V případě, že se rozhodnete, že Vaše dítě do družiny nebo do naší školy nenastoupí a budete mít již odevzdanou přihlášku, napište prosím na e-mail: i.kokrdova@kosmonautu15.cz (abyste nezabírali místo dalším zájemcům z vyšších ročníků). 

Děkujeme za spolupráci, vychovatelé ŠD