Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Od 12.4. – 23.4. 2021 budou dětem rozdány přihlášky do školní družiny. Přihlášky odevzdejte do 14.5. 2021.   

INFORMACE PRO RODIČE SOUČASNÝCH 1. – 4. TŘÍD 

Veškeré informace naleznete také v deníčku svého dítěte. Tam informaci podepište, ať víme, že se k Vám informace spolu s přihláškou dostala.  

„MÁME ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU“ 

Informace k vyplnění přihlášky: 

Prosím o řádné a čitelné vyplnění přihlášky z obou stran. Je důležité, abyste uvedli, zda-li budete využívat ranní družiny a přibližné časy, kdy budete dítě z družiny vyzvedávat (ty můžete kdykoliv během roku upravit). Dále je nutné, abyste uvedli všechny osoby, které mohou dítě vyzvedávat a alespoň dvě funkční telefonní čísla. Pokud dítě bude odcházet samo, musíte uvést přesné časy a zdůraznit, že dítě odchází samo.  

Informace k platbě za školní družinu: 

Informace k platbě jsou uvedeny na složence (složenka je přiložena k přihlášce) nebo je též naleznete na webových stránkách školy – ŠKOLNÍ DRUŽINA – ÚPLATA ZA ŠD. 

  • Žáci současných 1. – 2. tříd: termín zaplacení poplatku za ŠD je nejpozději do 27.8. 2021. 
  • Žáci současných 3. – 4. tříd: s platbou za školní družinu vyčkejte, až budete vyzváni k zaplacení. V případě naplněné kapacity budou přednostně přijati žáci nižších ročníků. 

NEMÁME ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU“ 

Jestli nemáte zájem o ŠD v příštím školním roce, přihlášku přeškrtněte (abychom věděli, že se k Vám přihláška dostala, jen nemáte zájem), napište jméno dítěte, a že nemáte zájem – podepište a odevzdejte. Pokud se rozhodnete v průběhu prázdnin, že Vaše dítě nebude chodit do ŠD a již jste odevzdali přihlášku, napište prosím SMS na tel. Č. 737 414 269. 

Informace POUZE pro rodiče žáků, kteří se vůbec nebudou od 12.4. nebo od 19.4. účastnit prezenční výuky: 

  • Jestliže máte zájem o umístění dítěte do školní družiny v příštím roce: 
  • Vyzvedněte si přihlášku v BUDOVĚ ŠD  (od 12.4. – 7.5. 2021). V čase 15:30 – 16:15. Přihlášku odevzdejte do 14.5. 2021.  
  • Jestliže nemáte zájem o umístění dítěte do školní družiny v příštím roce:  
  • Sdělte mi prosím tuto informaci, abych věděla, že se k Vám informace o přihláškách pro šk. r. 2021/2022 dostala
  • Kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: i.kokrdova@kosmonautu15.cz nebo napište SMS na telefon ŠD.  
  • V předmětu e-mailu uveďte prosím: přihláška do ŠD NEMÁME ZÁJEM. 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 1. TŘÍD 

Přihlášku a veškeré potřebné informace dostanete při převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte na sekretariátě školy.