Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Zápis do prvních tříd

Informace pro školní rok 2023/2024

Vážení zákonní zástupci,

zápis do prvních tříd proběhne prezenční formou a to v těchto termínech a časech:

úterý 4. 4. 2023 od 12:00 do 18:00 hod.,

středa 5. 4. 2023 od 12:00 do 17:00 hod.

_

Pro následující školní rok 2023/2024, stejně jako pro školní roky minulé, hodláme otevřít čtyři první třídy. Mějte prosím na paměti, že kapacita našich prvních tříd není nekonečná. Můžeme přijmout maximálně 88 žáků, po naplnění tohoto počtu nebudeme moci další děti přijmout. Třídy, které budou od září 2023 otevřeny lze rozdělit takto:

a) běžná (žáci intaktní populace),

b) bilingvní (výuka vybraných předmětů probíhá v anglickém jazyce; výběr dětí do bilingvní třídy se uskuteční v polovině května; o datu a organizaci výběru budete včas informováni prostřednictvím kontaktů, které zadáte u zápisu),

c) logopedická (třída převážně pro žáky se středně těžkými vadami řeči).

_

K zápisu si vezměte s sebou

– občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní  příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu, 

– v případě, že již byla dítěti odložena PŠD (povinná školní docházka), vezměte originál tohoto rozhodnutí,

– v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30. 4. 2023),

– v případě, že máte zájem dítě zapsat do logopedické třídy, vezměte s sebou doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),

– u dítěte, které dovrší 6 let v období září – prosinec 2023, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),

– u dítěte, které dovrší 6 let v období leden – červen 2024, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře.

_

K zápisu do prvních tříd se lze na konkrétní den a čas registrovat online (rezervace zápisu zde) nebo telefonicky na telefonním čísle: +420 596 746 735.

Na závěr si dovolujeme připomenout, že podle zákona může v jeden čas běžet pouze jedno správní řízení, tedy dítě zapisujete pouze do jedné školy.

_

S pozdravem vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15