Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 

Vážení zákonní zástupci, 

vzhledem k nastalé situaci a v návaznosti na pokyn MŠMT k organizaci zápisů budou letošní zápisové dny probíhat online bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Mějte však prosím na paměti, že kapacita našich prvních tříd není nekonečná. Můžeme přijmout maximálně 88 žáků. Po naplnění této kapacity nebudeme moci další děti přijmout. Od 1. dubna 0:00 hodin do 25. dubna 2021 bude na školních webových stránkách www.kosmonautu15.cz aktivován banner s odkazem na platformu Zápisy Online

Po otevření uvedeného prostředí a po zadání základních údajů budete dotazováni, o jaký typ třídy máte zájem:  

  • běžná, 
  • bilingvní (výuka vybraných předmětů probíhá v anglickém jazyce; výběr dětí do bilingvní třídy se uskuteční až po zápise a po znovuotevření škol. O datu a organizaci výběru budete včas informováni prostřednictvím kontaktů, které zadáte), 
  • logopedická (třída převážně pro žáky se středně těžkými vadami řeči),  
  • žádná – odklad (v případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky). 

V části „ostatní“  prosím vyberte, zda: 

  • má dítě u nás ve škole staršího sourozence, 
  • žádáte o odklad školní docházky (v tomto případě bude následně nutné doložit: posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení – SPC, PPP), 
  • se jedná o zápis po odkladu. 

Máte-li datovou schránku, můžete ji uvést a dále bude naše komunikace s Vámi vedena touto cestou. Velmi důležité je správně vyplnit Vaše kontaktní údaje, a to e-mail i telefon. V následujících dnech se s Vámi spojíme, abychom dokončili zápisovou proceduru. Už nyní si proto můžete uložit telefonní čísla, z nichž Vám pravděpodobně budeme volat: 737 553 950 nebo 596 746 735.  

Na závěr si dovolujeme připomenout, že podle zákona může v jeden čas běžet pouze jedno správní řízení, tedy dítě zapisujete pouze do jedné školy. 

S pozdravem 

Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15