Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

ŽÁDOST O PODPORU PROJEKTŮ V RÁMCI PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MO O-JIH

Vážení zákonní zástupci a přátelé školy,

touto cestou Vás žádáme o vyjádření podpory níže uvedeným projektům v rámci participativního rozpočtu MO O-Jih. Tyto projekty se bezprostředně týkají života naší školy. Jako prioritní vnímáme projekt č. 1 s názvem: Po škole a po práci užij si relaxaci|Z9. Hlasování bude probíhat v termínu 25. 10.–7. 11. 2021. Hlasování se mohou zúčastnit obyvatelé městského obvodu, kteří v poslední den hlasování dovršili 15 let

Předem děkujeme za Vaší podporu. 

Odkazy na jednotlivé projekty:

1. odkaz.

2. odkaz.

3. odkaz.

4. odkaz. 

Vedení K15