Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Mateřská škola

Poslání mateřské školy

Cílem naší snahy je spokojené, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor spolupracující s odborníky, poskytující poradenství rodičům v oblasti výchovy a vzdělávání.

O mateřské škole

Jsme sídlištní mateřská škola s krásnou zahradou v městské části Ostrava-Zábřeh. Velmi klidné prostředí bez rušné části komunikace, s možností zajímavých vycházek do blízkého Bělského lesa. Mateřská škola je umístěna ve dvoupatrové panelové budově. Naší součástí je také odloučené pracoviště v prostorách budovy ŠJ při ZŠ Kosmonautů 15.

Třídy

V každém patře se nachází dvě třídy s hernami pro děti, s výhledem na školní zahradu a les. Logopedická třída je umístěna v přízemí a má samostatný vchod z postranní části budovy. Třída pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti s odkladem školní docházky je umístěna v budově školní družiny ZŠ Kosmonautů 15 a umožňuje tak aktivní adaptaci na prostředí základní školy.

Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně a esteticky vybavené.

(informace o třídách naleznete zde)

Zahrada

Zahrada disponuje herními prvky se skluzavkami, lanovými centry, houpadly, dřevěným vláčkem, domečkem a přírodními překážkami. Díky dotaci poskytnuté MMO byl vybudován haptický chodník, třídní zahrádky, kamenná mandala a štěrkoviště, které poskytují prostor pro aktivní vzdělávání v přírodním prostředí. V letošním školním roce proběhne výstavba přírodní učebny a nových pískovišť z financí participativního rozpočtu ÚMOb – Ostrava Jih.