Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

IČ: 70631468

Předseda: Ivana Ivánková

Výbor spolku:

  • Ivana Ivánková
  • Zuzana Biskupová
  • Simona Michalczyková

Pokladník a správce účtů: Zdeňka Danihelová

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2021/2022:

 1. A  MONIKA HLISNÍKOVÁ, JANA BLAUDEOVÁ 
 1.B  NIKOLA ŠŤASTNÁ 
 1. C  DAVID VANÍČEK  
 1.D  TEREZA RŮŽIČKOVÁ 
 2. A  BARBORA POSLÁDKOVÁ 
 2. B  BOHUMÍRA POLÁŠKOVÁ 
 2. C  PAVLA SCHULZOVÁ  
 2. D MIROSLAVA ŠIMKOVÁ  
 3. A  KATEŘINA RAŠTICOVÁ, MIROSLAV KOLIBA 
 3. C MIROSLAV VAŇÁK  
 3. D  LUCIE HALFAROVÁ  
 4. A  LUCIE PRÁŠKOVÁ, LUCIE KLAJNÁ 
 4. B  JANA UHROVÁ  
 4. C  DANIEL HONĚK 
 4. D  ITKA JUCHELKOVÁ 
 5. A  MONIKA DOČKALOVÁ 
 5. C  EVA RYCHTECKÁ 
 5. D MIROSLAVA KORPONAI  
 6. A  IVA PIRŠEL 
 6. B  RADEK CHUDĚJ 
 6. D  RENÁTA KAŠTUROVÁ 
 7, A  MARTINA BRILLANTOVÁ 
 7. B  SIMONA MICHALCZYKOVÁ 
 7. D  EVA ROSICKÁ 
 8. A  MONIKA URBÁNKOVÁ 
 8. B  MILADA CHLEBKOVÁ 
 8. D  ZUZANA BISKUPOVÁ 
 9. A  MARTIN BLECHA 
 9. B  BARBARA JANČÁKOVÁ 
 9. D  SYLVIE MAKOVCOVÁ 

SRPŠ – návrh čerpání finančních prostředků 2021/2022 

Družina (nákup hraček, her, stavebnic, spotřebního materiálu, knih a CD, vánoční besídka, maškarní bál)………………………………………..18 000,-                                                                                                                      

Rozloučení se ZŠ, sportovní den (devátý ročník, 9. A a 9. B)…… 2 000,- 

Mikuláš (nadílka, 30 Kč/žák, 600 žáků)…………………………………..18 000,- 

Ozdravné pobyty, školy v přírodě a lyžařský kurz  

(80 Kč/žák)…………………………………………………………………………..48 000,- 

Závěrečné fotografie – příspěvek 

(žáci devátého ročníku, 30 Kč/žák)…………………………………………..550,- 

Výlety, Den dětí a závěr školního roku  

(všichni platící žáci, 100  Kč/žák)…………………………………………….60 000,- 

Vánoční posezení (600 žáků/20 Kč)……………………………………….12 000,-  

ZAV 2019/2020 (náklady spojené s reprezentací školy, organizace ZAV 2020 na Kosmonautů 15)  

další reprezentace žáků na soutěžích……………………………………4 000,- 

Velikonoční dílny (20 Kč/žák)…………………………………………………..…814,-  

Recitační soutěž (vybraní žáci 1. stupně- odměny)……..………………500,- 

Dárečky pro prvňáčky (uvítání- 84 žáků, 100Kč/žák)……………….8 400,- 

Projekty: 

1. pololetí:    

Projekt Evropský den jazyků 

 V projektu se dětem přiblíží různé světové jazyky a státy, ve kterých se jimi hovoří. Výstupem jsou fotografie na webu školy a nástěnka v 1. patře školy. 

Příspěvek bude určen na materiál a výrobky žáků. 

(360 žáků 1. stupně – 10 Kč/ žák)………………………………………………3 600,-  

Projekt Halloween 

V projektu se dětem přiblíží svátek Halloweenu. Výstupem budou pracovní listy, výrobky a výtvarné práce a fotogalerie. 

Příspěvek bude určen na materiál a odměny pro žáky. 

(360 žáků 1. stupně – 10 Kč/ žák)………………………………………………3 600,- 

Projekt Příběh brambor 

V projektu se děti budou zabývat mimo jiné významem brambor pro člověka z hlediska zdraví, pokusy s bramborami, tvorba výtvarné práce s použitím brambor. Výstupem bude výstava ve vestibulu školy.  

Příspěvek bude určen na materiál a odměny pro žáky. 

(280 žáků 1. stupně – 20 Kč/ žák)………………………………………………5 600,-  

2. pololetí:   

Projekt Příběh perníku 

Projekt bude prostupovat všemi předměty. Děti se seznámí se jako potravinou i jeho výrobou. V plánu je opět výstava ve vestibulu školy. 

Příspěvek bude určen na materiál a odměny pro žáky. 

(280 žáků 1. stupně – 10 Kč/ žák)………………………………………………2 800,- 

Bankovní poplatky: 

KB – hlavní účet                                                                                          0,- 

FIO – ozdravné pobyty                                                                              0,- 
                                                                                                                                    

Celkový rozpočet na rok 2021/2022: 187 864 Kč 

Finanční zůstatek za rok 2020/21: 39 634 Kč