Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

IČ: 70631468

Předseda: Ivana Ivánková

Výbor spolku:

  • Ivana Ivánková
  • Zuzana Biskupová
  • Simona Michalczyková

Pokladník a správce účtů: Zdeňka Danihelová

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2022/2023:

Rodiče v SRPŠ pro rok 2022-2023:

1.A​ LUCIE KLAJNÁ​​

1.B​ MICHAELA KUČOVÁ

1.C​ Bc. SIMONA ČEJKOVÁ

1.D​ KATEŘINA PÍŠALOVÁ

2.A​ MONIKA HLISNÍKOVÁ

2.B​ NIKOLA ŠŤASTNÁ

2.C​ DAVID VANÍČEK​

2.D​ TEREZA RŮŽIČKOVÁ

3.A​ BARBRA POSLÁDKOVÁ

3.B​ BOHUMÍRA POLÁŠKOVÁ

3.C​ PAVLA SCHULZOVÁ

3.D​ MIROSLAVA  ŠIMKOVÁ

4.A​ KATEŘINA RAŠTICOVÁ, MIROSLAV KOLIBA

4.C​ MIROSLAV VAŇÁK

4.D​ LUCIE HALFAROVÁ

5.A​ LUCIE PRÁŠKOVÁ

5.B​ JANA UHROVÁ

5.C​ DANIEL HONĚK

5.D​ JITKA JUCHELKOVÁ

6.A​ MONIKA DOČKALOVÁ

6.B​ EVA RYCHTECKÁ

6.D​ Mgr. ŠÁRKA CENKOVÁ

7.A​ IVA PIRŠEL

7.B​ RADEK CHUDĚJ

7.D​ RENÁTA KAŠTUROVÁ

8.A​ MARTINA BRILLANTOVÁ

8.B​ SIMONA MICHALCZYKOVÁ

8.D​ EVA ROSICKÁ

9.A​ MONIKA URBÁNKOVÁ

9.B​ MILADA CHLEBKOVÁ

9.D​ ZUZANA BISKUPOVÁ

Čerpání finančních prostředků 2022/2023 

Družina (nákup hraček, her, stavebnic, spotřebního materiálu, knih a CD, vánoční besídka, maškarní bál)………………………………………..15 000,-                                                                                                                      

Rozloučení se ZŠ, sportovní den (devátý ročník, 9. A,B,D)……….2 000,- 

Mikuláš (nadílka, 40 Kč/žák, 613 žáků)…………………………………..24 520,- 

Ozdravné pobyty, školy v přírodě a lyžařský kurz  

(80 Kč/žák)…………………………………………………………………………….48 000,- 

Závěrečné fotografie – příspěvek 

(žáci devátého ročníku, 30 Kč/žák)………………………………………….1 800,- 

Výlety, Den dětí a závěr školního roku  

(všichni platící žáci, 100  Kč/žák)…………………………………………….61 300,- 

Vánoční posezení  

(všichni platící žáci, 20 Kč)………………………………………………………12 260,-  

ZAV 2019/2020 (náklady spojené s reprezentací školy, organizace ZAV 2020 na Kosmonautů 15)  

a další reprezentace žáků na soutěžích……………………………………5 000,- 

Velikonoční dílny  

(všichni platící žáci, 20 Kč/žák)……………………………………………….12 260,-  

Recitační soutěž (vybraní žáci 1. stupně- odměny)……..………………700,- 

Dárečky pro prvňáčky (uvítání- 70 žáků, 100Kč/žák)……………….7 000,- 

Projekty: 

1. pololetí:    

Projekt Evropský den jazyků 

 V projektu se dětem přiblíží různé světové jazyky a státy, ve kterých se jimi hovoří. Výstupem jsou fotografie na webu školy a nástěnka v 1. patře školy. 

Příspěvek bude určen na materiál a výrobky žáků. 

(613 žáků – 10 Kč/ žák)……………………………………………………………..6 130,-  

Projekt Halloween 

V projektu se dětem přiblíží svátek Halloweenu. Výstupem budou pracovní listy, výrobky a výtvarné práce a fotogalerie. 

Příspěvek bude určen na materiál a odměny pro žáky. 

(613 žáků – 10 Kč/ žák)……………………………………………………………..6 130,- 

2. pololetí: 

Projekt Pancake day ( bilingvní třídy) 

206 žáků – 10 Kč/ žák)………………………………………………………………2 060,- 

Projekt St. Patrick day (bilingvní třídy) 

  1. ků – 10 Kč/ žák)………………………………………………………………2 060,- 

1.pololetí 

Projekt Příběh skla 

2. pololetí:   

Projekt Příběh obilí 

Příspěvky budou určeny na nákup výtvarných a kreativních materiálů vztahujících se k projektům (barvy na sklo, skleněné korálky, skleněná mozaika, sláma…) a v Příběhu obilí pak ještě ukázky, případně ochutnávky obilných výrobků. 

Výstupem z obou projektů bude prezentace v podobě výstavy ve vestibulu školy a také fotogalerie na webu školy, dále dárky pro rodiče k Vánocům a Dni matek. 

(378 žáků 1. stupně – 10 Kč/ žák)………………………………………………3 780,- 
Celkový rozpočet na rok 2022/2023: 210 000 Kč