Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, z. s.

IČ: 70631468

Předseda: Ivana Ivánková

Výbor spolku:

 • Ivana Ivánková
 • Zuzana Biskupová
 • Simona Michalczyková

Pokladník a správce účtů: Zdeňka Danihelová

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2020/2021:

 • 1. A – Iveta Mauci
 • 1. B – Bohumíra Polášková
 • 1. C – Pavla Schulzová
 • 1. D – Ivana Zbořilová
 • 2. A – Kateřina Rašticová, Miroslav Koliba
 • 2. C – Miroslav Vaňák
 • 2. D – Lucie Halfarová
 • 3. A – Lucie Prášková, Lucie Klajná
 • 3. B – Jana Uhrová
 • 3. C – Daniel Honěk
 • 3. D – Jitka Juchelková
 • 4. A – Monika Dočkalová
 • 4. C – Eva Rychtecká
 • 4. D – Miroslava Korponai
 • 5. A – Iva Piršel
 • 5. B – Radek Chuděj
 • 5. C – Kateřina Skřivánková
 • 5. D – Renáta Kašturová
 • 6. A – Martina Brillantová
 • 6. B – Simona Michalczyková
 • 6. D – Eva Rosická
 • 7. A – Monika Urbánková
 • 7. B – Milada Chlebková
 • 7. D – Zuzana Biskupová
 • 8. A – Martin Blecha
 • 8. B – Barbara Jančáková
 • 8. D – Sylvie Makovcová
 • 9. A – Andrea Matýsková
 • 9. B – Alena Kročová

ČERPÁNÍ ROZPOČTU SRPŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21 

Zůstatek z minulého šk. roku: 65 480 Kč 
Zůstatek ke konci kalendářního roku: 44 915 Kč 

Akce, které již proběhly: 

 • Projekt: Evropský den jazyků 
 • Projekt: Příběh lnu 
 • Podzimní dílny 
 • Mikulášská nadílka 
 • Náklady spojené s přípravou soutěže ZAV 2020/21 

Předpokládané akce, které pravděpodobně proběhnou do konce šk. roku: 

 • Družina- příspěvek na nákup hraček, her, stavebnic, spotřebního materiálu, knih 
 • Den dětí 
 • Výlety 
 • ZAV 2020/21- příspěvek na náklady spojené s reprezentací školy, přímá organizace soutěže 
 • Odměny pro 1. třídy na konec šk. roku 
 • Příspěvek na fotografie pro žáky 9. ročníků 
 • Rozloučení se ZŠ, sportovní den