Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Variabilní symbol pro nově přijaté děti

Variabilní symboly budou rodičům sděleny při nástupu dítěte do MŠ. Prosíme rodiče, aby při navádění platby stravného a školného uvedli do poznámky jméno a příjmení dítěte. Tato informace je pro nás v současnosti dostačující. Děkujeme za spolupráci.