Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Veverky

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Pavla Kočvarová, Ing. Pavla Lobodinská

E – mail:
p.kocvarova@kosmonautu15.cz
p.lobodinska@kosmonautu15.cz

Naši třídu „Veverky navštěvuje 24 dětí ve věku 2,5 – 5 let. Činnost ve třídě je zaměřena na práci s dětmi mladšího předškolního věku. Do programu dne jsou zařazeny aktivity individuální, skupinové i hromadné. Důraz klademe také na samostatnost dětí při sebeobsluze, hygieně a jídle. Třídní vzdělávací program je v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem. Děti mají ve třídě k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek a her.


  • Aktuálně
  • Fotogalerie
  • Básničky a písničky
  • Distanční výuka

Aktuálně

Aktuality

Fotogalerie

Fotogalerie

Básničky a písničky

Básničky a písničky

Distanční výuka

Distanční výuka