Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Mravenečci

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Lenka Hrochová, Dita Krajčová

E – mail:
l.hrochova@kosmonautu15.cz
d.krajcova@kosmonautu15.cz

Naši třídu „Mravenečci“ navštěvuje 24 dětí ve věku 2,5 – 5 let.
Činnost ve třídě je zaměřena na práci s dětmi mladšího předškolního věku. Do programu dne jsou zařazené aktivity individuální, skupinové i hromadné. Důraz klademe také na samostatnost dětí při sebeobsluze, hygieně a jídle. Třídní vzdělávací program je v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem.Děti mají ve třídě k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek a her.


  • Aktuálně
  • Fotogalerie
  • Básničky a písničky
  • Distanční výuka

Aktuálně

Aktuality

Mravenečci – aktuality

Únor  Divadlo: Klauni ve škole Kdy: 9. 2. 9:00 Hrazeno z příspěvků SRPŠ  Karneval Kdy: 23. 2. dopoledne Hrazeno z příspěvků SRPŠ  Jarmark Kdy: 25. 2. dopoledne Akce pro děti celé MŠ. Uspořádání jarmarku s dobrůtkami připravenými dětmi. Hrazeno z příspěvků SRPŠ 

Všechny aktuality

Fotogalerie

Fotogalerie

Básničky a písničky

Básničky a písničky

Mravenečci – básničky a písničky

Kaštan Shoď mi kaštan, kaštane, vždyť se ti nic nestane, když mi jeden kaštan shodíš, jenom trochu hlavou hodíš.  Podzim Dobré ráno, dobrý den, den se krátí s podzimem. Venku fouká vítr, prší, připravte si děti uši. Budeme si s knížkou hrát,  předčítat a povídat. Ať jsi holka, nebo kluk, teď už tiše, ani muk. Dobré ráno, dobrý den hrajeme si s podzimem. Listí zlátne, padá dolů, bude nám tu dobře spolu. … číst dále…

Všechny příspěvky

Distanční výuka

Distanční výuka