Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Mravenečci

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Lenka Hrochová, Bc. Jana Siejová

E – mail:
l.hrochova@kosmonautu15.cz
j.siejova@kosmonautu15.cz

Naši třídu „Mravenečci“ navštěvuje 24 dětí ve věku 2,5 – 5 let.
Činnost ve třídě je zaměřena na práci s dětmi mladšího předškolního věku. Do programu dne jsou zařazené aktivity individuální, skupinové i hromadné. Důraz klademe také na samostatnost dětí při sebeobsluze, hygieně a jídle. Třídní vzdělávací program je v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem.Děti mají ve třídě k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek a her.


  • Aktuálně
  • Fotogalerie
  • Básničky a písničky
  • Distanční výuka

Aktuálně

Aktuality

Mravenečci – aktuality

Plánované akce se mohou z organizačních důvodů posunout – případně zrušit. Některé akce jsou určeny jen pro nejstarší děti. Sledujte změny v termínech!

Leden

11. 1. – 9:00 Divadlo Ententýky – O vločce, která se bála s myškou Klárkou a veverkou Terkou.

Všechny aktuality

Fotogalerie

Básničky a písničky

Distanční výuka

Distanční výuka