Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Mravenečci

Výchovu a vzdělávání dětí zabezpečuje: Lenka Hrochová, Bc. Jana Siejová

E – mail:
l.hrochova@kosmonautu15.cz
j.siejova@kosmonautu15.cz

Naši třídu „Mravenečci“ navštěvuje 24 dětí ve věku 2,5 – 5 let.
Činnost ve třídě je zaměřena na práci s dětmi mladšího předškolního věku. Do programu dne jsou zařazené aktivity individuální, skupinové i hromadné. Důraz klademe také na samostatnost dětí při sebeobsluze, hygieně a jídle. Třídní vzdělávací program je v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem.Děti mají ve třídě k dispozici velké množství hraček, didaktických pomůcek a her.


 • Aktuálně
 • Fotogalerie
 • Básničky a písničky
 • Distanční výuka

Aktuálně

Aktuality

Mravenečci – aktuality

Plánované akce se mohou z organizačních důvodů posunout – případně zrušit. Některé akce jsou určeny jen pro nejstarší děti. Sledujte změny v termínech!

Květen

31. 5. 2022 – 8:30 – Výlet na ranč do Hlučína

Červen

1. 6. 2022 – 9:00 až 11:30 – Den dětí

9. 6. 2022 – 15:30 – Besídka Mravenci

10. 6. 2022 – 10:30 – Divadlo v MŠ

16. 6. 2022 – 9:30 až 11:00 – Minigolf Bělský les

Termín dle počasí – 14:30 až 16:30 – piknik v MŠ pro rodiče s dětmi


                      
Všechny aktuality

Fotogalerie

Básničky a písničky

Distanční výuka

Distanční výuka