Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Lišky

Výchovu, vzdělávání dětí a logopedickou péči zabezpečuje: Bc. Hana Orságová, Zuzana Grušková – asistent pedagoga

E – mail:
h.orsagova@kosmonautu15.cz

Do logopedické třídy jsou zařazovány děti s narušenou komunikační schopností, které potřebují intenzivní logopedickou 
péči. Ve třídě je snížený počet dětí.  Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku. Odborné vedení zajišťuje logopedka, která pravidelně dochází do mateřské školy, každodenní péče je zajištěna logopedickou asistentkou a asistentkou pedagoga.S dětmi pracujeme podle školníhovzdělávacího programu, rozšiřeného o lgoopedickou péči. Ta probíha individuálně nebo skupinově. Provoz logopedické třídy je od 7:00 do 13:00 hodin. Na odpočívání a odpolední činnosti se děti rozcházejí do běžných tříd mateřské školy.


  • Aktuálně
  • Fotogalerie
  • Básničky a písničky
  • Distanční výuka

Aktuálně

Aktuality

Fotogalerie

Fotogalerie

Básničky a písničky

Básničky a písničky

Distanční výuka

Distanční výuka