Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Třídy MŠ P. Lumumby 25

Mateřská škola má šest tříd. Děti jsou většinou zařazeny do tříd věkově smíšených. Děti, které navštěvují MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ a děti s OŠD (odkladem školní docházky), jsou umístěny ve třídě věkově homogenní. Maximální kapacita mateřské školy je 140 dětí. Naplněnost tříd však vychází z počtu umístěných dětí a z platné legislativy.

Rozdělení dětí do tříd

  1. třída Veverky – děti ve věku 3 – 5 let.
  2. třída Sovičky – děti ve věku 5 – 6 let.
  3. třída Mravenečci – děti ve věku 3 – 5 let.
  4. třída Medvídci – děti ve věku 3 – 5 let.
  5. třída Lišky – děti ve věku 4 – 7 let. Logopedická třída.
  6. třída Žabky – děti ve věku 5 – 7 let, OŠD. Třída umístěná v budově ZŠ.