Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Talentmanagement 2022/2023

TALENTMANAGEMENT WORKSHOP

Dne 10.10 2022 proběhla první část  ze série workshopů zaměřených na badatelsky orientovanou činnost v rámci programu Talentmanagement. Jednalo se o workshop týkající se odlévání zkamenělin. Žáci se nejprve seznámili se základními  odbornými termíny z oblasti fosílií, jejich charakteristikou i obdobími, ve kterých se daní živočichové vyskytovali. Poté si žáci vyzkoušeli odlévání obtisků fosílií do sádry. Své poznatky si zapsali do záznamových karet. Mladší žáci navíc vytvořili papírové koláže pravěkých živočichů, které poté zařazovali do příslušných období prvohor, druhohor, třetihor a čtvrtohor. Rozmanití živočichové pravěku tak díky Talentmanagementu mohli znovu ožívat ve fantazii žáků a stát se podnětem pro jejich tvořivou spolupráci napříč věkovými kategoriemi.

TALENTMANAGEMENT WORKSHOP GEOKLUB NA KARVINSKU

Dne 9.10. se geoklub vypravil do země uhlí zaslíbené: na Karvinsko. Cílem byla nově vzniklá jezera a halda, kde se ještě stále dá najít čerstvá hlušina z uhelných dolů. Putování začalo u Karvinského moře, které vzniklo právě poklesem terénu v důsledku těžby a jeho následným zatopením. Poté jsme postupovali směrem na Louky nad Olší. Překročili jsme potok, viděli další poklesová jezera, která se vyznačovala tím, že v nich dosud byly pahýly zatopených stromů. V jednom byla vidět dokonce i střecha domu, která čouhala z vody. Poté jsme dorazili na samotnou haldu, kde jsme sbírali poklady, které začaly vznikat v období svrchního karbonu, tedy před více než 300 miliony let. Našli jsme krásné zkameněliny a blýskavé pyrity, sem tam také pěkný ankerit nebo záhnědu. Poslední zajímavou zastávkou byl nyní již odsvěcený kostel sv. Barbory, který stojí osamoceně v místech, kde dříve pravděpodobně stála vesnice (soudě ze zbytků stavení a ovocných stromů z bývalých zahrad). Pak už jsme došli na vlak a za necelou půl hodinu jsme dorazili na hlavní nádraží naší rodné Ostravy.

WORKSHOP V DINOPARKU

Dne 30.10. se Geoklub K15 vypravil (bohužel tentokrát v nižším počtu) do Dinoparku u Doubravy. Kromě exkurze do druhohor jsme pak navštívili také odvaly po těžbě uhlí a druhohorní akce pokračovala v prvohorách. Akci jsme si společně užili a díky menšímu počtu jsme mohli o geologii hovořit do větší hloubky, než je obvyklé ve větším počtu.

WORKSHOP – LANDEK

Dne 2. 11. se Geoklub K15 vypravil na exkurzi na Landek. Kromě výchozu uhelných slojí na zemský povrch jsme viděli také štolu, která byla ražena ve 40. letech 20. století jako zkratka pro horníky chodící do dolu Anselm. Žáci byli exkurzí nadšeni, mnoho z nich se ve skutečné štole ocitlo poprvé v životě.