Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Talentmanagement 2021/2022

Badatelské úlohy 

Vybraní nadaní žáci měli v prosinci možnost se zapojit do badatelských úloh. První téma badatelské úlohy znělo Oxid uhličitý aneb kde se berou bublinky! Žáci, kteří se zabývali tímto tématem, si zavedli badatelský deník, zapsali si do něj výzkumné otázky a tipy na odpovědi, tzv. hypotézy. Následně provedli pokus, aby zjistili, zda lze jejich hypotézy potvrdit. Se svým výsledkem byli spokojeni, jelikož se jejich hypotéza potvrdila. 

Druhý tým žáků se zaměřil na sběr dat v okolí školy. Název jejich badatelské úlohy zněl Krajina v okolí školy. Žáci se v průběhu bádání seznámili s novými pojmy (Genius loci, dominanta a revitalizace), se kterými museli následně pracovat. Žáci popisovali krajinu v blízkosti naší školy a pomocí chytrých telefonů a tabletů vyfotili některá místa. Nelehkým úkolem bylo zvolit dominantu okolí naší školy. Badatelé z K15 si jako dominantu zvolili blízký kopec. Poté měli do svých zápisů zaznamenat, zda považují tuto dominantu za pozitivní, negativní, případně rozporuplnou. Jejich odpověď: „Považujeme za pozitivní, protože vypadá dobře a nejsou tam odpadky.“ 

Posledním úkolem, který souvisel s pozorováním okolí školy, bylo najít zanedbané místo a navrhnout, jak by se dalo toto místo obnovit a využít. Pozornost žáci věnovali uličce mezi školou a jídelnou. Jako způsob využití uvedli následující: „Bylo by hezké dát na stěnu obrazy a každý měsíc je obnovovat.“ (upraveno) 

Oběma týmům nadaných žáků se badatelské úlohy líbily a těší se na další. Děkujeme městu Ostrava, které nadané žáky podporuje. Poděkování si zaslouží také Gymnázium Olgy Havlové, které žákům poskytlo seznam badatelských úloh (včetně pomůcek) a v průběhu měsíce žáky také odmění věcnými cenami.  

Noc vědců K15 

V pátek 12. 11. se malí vědci a starší vědátoři zúčastnili Noci vědců K15. Nadaní žáci šli dobrovolně do školy i v pátek večer a v zatemněných prostorách školy si vyzkoušeli několik pokusů, vyluštili spoustu šifer, vyrobili si dárek na památku a odnesli si sladkou odměnu. Všem se akce moc líbila a doufají, že ve 2. pololetí budou mít možnost vyzkoušet si další pokusy. Akce byla financována městem Ostrava (viz Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu). 

Pevnost poznání Olomouc 

V pátek 8. října navštívili nadaní žáci Pevnost poznání v Olomouci. V interaktivním muzeu vědy malí vědci luštili šifry a starší vědátoři vyráběli šumivou bombu do koupele. Poté si všichni prohlédli expozice Do historie, Živá voda, Světlo a tma a Rozum v hrsti. Všichni si výlet užili a těší se na další návštěvu. Akce byla financována městem Ostrava (viz Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu). 

Workshop Tajemství stromů 

V podzimních měsících proběhl workshop Tajemství stromů, kterého se zúčastnili talentovaní žáci. Tito mladí vědci se zdokonalili v rozpoznávaní druhů stromů a jejich plodů. Naučili se také měřit obvod stromů a prozkoumali okolí Bělského lesa, kde je zaujaly zvířecí stopy, proto došlo také na odlévaní těchto stop. Výsledky byly skvělé. Nejvíce však byli mladí přírodopisci nadšení z objevu žlabatky, která se skrývala v duběnce. Na jarní období je v plánu několik dalších badatelských lekcí, na které se všichni moc těší. Akce byla financována městem Ostrava (viz Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu).