Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Stravné školní jídelna MŠ

Výše stravného je stanovena dle stravovacího řádu mateřské školy. 

  • Stravování zabezpečuje školní jídelna při mateřské škole. 
  • Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí. 
  • Týdenní jídelníček sestavuje referentka školy a je vyvěšen ve vestibulu MŠ. 
  • Pro děti jsou zajištěna tři jídla (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina). Dopolední svačina nemůže nahrazovat snídani, kterou by měli rodiče poskytnout dítěti doma. 
  • Děti se v průběhu dne kdykoliv mohou napít čaje nebo vody. 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování dochází k zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2022. Ceny stravného pro dítě dle věku jsou následující:

od 2-6 let41 Kč/den902 Kč/měsíc
7 let45 Kč/den990 Kč/měsíc
s dietou 2-6 let48 Kč/den1056 Kč/měsíc
s dietou 7 let53 Kč/den1166 Kč

Přihláška:
Splatnost: do 30. dne předcházejícího měsíce 
Číslo účtu: 50437761/0100 
Variabilní symbol: registrační číslo dítěte 
Zpráva pro příjemce: školka + jméno dítěte 
Rodiče platí na daný měsíc dopředu zálohovou platbu.