Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Stravné školní jídelna MŠ

Výše stravného je stanovena dle stravovacího řádu mateřské školy. 

  • Stravování zabezpečuje školní jídelna při mateřské škole. 
  • Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí. 
  • Týdenní jídelníček sestavuje referentka školy a je vyvěšen ve vestibulu MŠ. 
  • Pro děti jsou zajištěna tři jídla (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina). Dopolední svačina nemůže nahrazovat snídani, kterou by měli rodiče poskytnout dítěti doma. 
  • Děti se v průběhu dne kdykoliv mohou napít čaje nebo vody. 
  • Celodenní stravné pro děti ve věku 3 – 6 let:                                  30,- Kč/den 
  • Celodenní stravné pro děti ve věku 6 – 7 let:                                   33,- Kč/den  
  • Celodenní stravné pro děti ve věku 6 – 7 let stravované ve ŠJ ZŠ: 35,- Kč/den 

Výše stravného pro děti s celodenní docházkou:  660,- Kč/měsíc 
Splatnost: do 30. dne předcházejícího měsíce 
Číslo účtu: 50437761/0100 
Variabilní symbol: registrační číslo dítěte 
Zpráva pro příjemce: školka + jméno dítěte 
Rodiče platí na daný měsíc dopředu zálohovou platbu. 
Částky za nevyčerpané nebo odhlášené obědy se zasílají na účet rodičů v únoru a červenci.