Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Spolupráce mezi bilingvními třídami probíhá i v rámci distanční výuky

V rámci distanční výuky se dvě třídy naší školy propojily a setkaly v tzv. online prostředí. Zdůraznily význam Mezinárodního dne velryb, tuleňů a lachtanů, který si připomínáme 10. ledna. Starší žáci z 6. D. předávali formou anglických prezentací poznatky svým mladším kamarádům ze 4.D. Mladší žáci se dozvěděli mnohé informace o velrybách a jejich nutnosti je chránit a zároveň si rozšířili slovní zásobu anglického jazyka. Výsledky naší práce si všichni mohli ověřit v závěrečném kvízu. Děkujeme žákům Anetce Krejčí a Robinovi Říhovi za zajímavé prezentace v angličtině.
B. Skácelová, P. Lyčková