Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Školní psycholog

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP). Poskytuje služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Práce školního psychologa je vázána zákonnými a profesními etickými normami.

K činnostem školního psychologa patří například: 

–          Konzultace a poradenství pro žáky s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi.

–          Konzultace a poradenství pro rodiče a zákonné zástupce (výchovné, výukové, vztahové potíže)

–          Poskytování krizové intervence.

–          Péče o integrované žáky.

–          Práce s třídními kolektivy, zjišťuje sociální klima ve třídě.

–          Podílí se na kariérovém poradenství.

–          S učiteli konzultuje problémy z oblasti výchovy a vzdělávání.

Kabinet místnost 404

Konzultace pro rodiče:  úterý 12:30-15:30 (nebo dle individuální domluvy), na konzultaci je nutné se předem domluvit přes email psycholog@kosmonautu15.cz

Konzultace pro 9. třídy: úterý 13:00-13:45

Přítomnost ve škole: úterý, středa, čtvrtek.