Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Výchovný poradce

Výchovný poradce řeší případné individuální i skupinové výchovné či vzdělávací problémy žáků a konzultuje interpersonální vztahy v třídních kolektivech s ostatními vyučujícími. Spolupracuje se všemi pedagogy na škole, s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), se speciálním pedagogickým centrem (SPC), s Odborem sociálně právní ochrany dítěte, s Centrem sociálních služeb, s Krizovým centrem pro rodinu. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a s třídními učiteli vyhledává žáky se specifickými poruchami učení a chování, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žáky mimořádně nadané. Výchovný poradce rovněž koordinuje speciálně pedagogickou péči o integrované žáky a má na starosti také oblast profesního poradenství.      

Mgr.  Hana Doležalová

Kabinet školního speciálního pedagoga a výchovného poradce (místnost 105)
Kontakt: h.dolezalova@kosmonautu15.cz 
Konzultační hodiny: úterý 7:30-8:00 hod. nebo dle domluvy
Návštěvu je vhodné domluvit předem.

Odborníci přidělení naší škole pro školní rok 2022/2023

Pedagogicko-psychologická poradna:
Speciální pedagog: Mgr. Martina Kamenčáková
Psycholog: Mgr. Michaela Pavelková

Speciálně-pedagogické centrum:

Pro vady řeči: Mgr. Lucie Zdařilová
Pro PAS: Mgr. Karin Widomská

Centra odborné pomoci                                                                                                  telefon                               
Linka důvěry596 618 908
Linka bezpečí (bezplatně v celé republice)800 155 555
Pedagogicko-psychologická poradna, Kpt. Vajdy, Ostrava – Zábřeh553 810 700-701
Pedagogicko-psychologická poradna, třída 17. listopadu 1123, Ostrava – Poruba596 923 419, 596 923 289
Speciálně-pedagogické centrum pro vady řeči, Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh596 768 131, 723 026 353
Krizové centrum pro děti a rodinu, Veleslavínova 17, Moravská Ostrava596 115 822, 596 123 525
Středisko výchovné péče pro děti, Wattova 3, Ostrava – Přívoz596 136 804
Psychiatrická ambulance, poliklinika FNO, třída 17. listopadu 1790, Ostrava – Poruba596 982 582
Psychiatricko-psychologická ambulance pro děti, Na Hradbách 4, Moravská Ostrava596 127 612
Psychiatricko-psychologická poradna, Lechowiczova 4, Ostrava – Fifejdy596 622 235