Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Úplata za ŠD

Úplata za ŠD  

Platba školní družiny na školní rok 2022/2023  činí 100 Kč/měsíc, platba se hradí pouze v jedné platbě, a to v částce 1000 Kč na celý školní rok. Odevzdáním přihlášky a našim potvrzením o přijetí Vašeho dítěte, je dítě přijato do školní družiny, a počítáme s jeho nástupem do školní družiny.   

Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu (přihlašování a odhlašování žáků – bod 3., 4.). Poplatek za družinový kroužek se platí pouze v případě, že žák není přihlášen do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden kroužek,  v případě dvou a více kroužků částka činí 100 Kč/měsíčně. Možno přihlásit takového žáka, jen v případě volné kapacity kroužku – přednost mají žáci školní družiny. Platbu kontroluje vedoucí kroužku nebo klubu.   

Platba za ŠD

Číslo účtu: 50437761/0100  
Částka: 1 000 Kč 
V. symbol: osobní číslo žáka (pro identifikaci žáka) 
S. symbol: 888  

Telefon:    737 414 269  

Způsob platby:  

  • Platbu provedete bankovním převodem nebo 
  • výjimečně složenkou, kterou obdržíte na sekretariátu školy nebo si o ni zažádejte ve školní družině.