Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Úplata za ŠD

Úplata za ŠD 

Platba školní družiny na školní rok 2021/2022 (100 Kč/měsíc), kroužek školní družiny (50 Kč, v případě dvou a více je to 100 Kč měsíčně), školní klub (50 Kč, denní docházka 100 Kč měsíčně). Žáci přihlášeni do školní družiny kroužky ŠD neplatí.  

Všeobecné informace o platbě za školní družinu.  

Platba za školní družinu se ve školním roce 2021/2022 platí pouze v jedné platbě, a to v částce 1000 Kč na celý školní rok. Odevzdáním přihlášky a našim potvrzením o přijetí dítěte je Vaše dítě přijato do školní družiny a počítá se s ním.  

Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu – přihlašování a odhlašování žáků – bod 3, 4. Poplatek za kroužek se platí pouze v případě, že žák nechodí do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden kroužek  v případě dvou a více 100 Kč měsíčně. Poplatek za školní klub se platí 50 Kč nebo 100 Kč měsíčně v případě denní docházky do klubu. Platbu kontroluje vedoucí kroužku nebo klubu.  

Číslo účtu: 50437761/0100 
V. symbol: osobní číslo žáka 
S. symbol: 888 
Telefon:    737 414 269 
Způsob platby

  • bankovním převodem nebo el. bankovnictvím 
  • výjimečně složenkou, kterou obdržíte na sekretariátu školy nebo ve školní družině