Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Úplata za ŠD

Platba školní družiny na školní rok 2020/2021 (100 Kč měsíčně), kroužek školní družiny (50 Kč, v případě dvou a více 100 Kč měsíčně), školní klub (50 Kč, denní docházka 100 Kč měsíčně) Žáci přihlášeni do školní družiny  kroužky ŠD neplatí. 

UPOZORNĚNÍ – z důvodu pandemie je platba za školní družinu pro školní rok 2020/2021 u žáků, kteří navštěvovali  školní družinu v tomto školním roce pouze 700 Kč z důvodu vrácení poplatku za měsíc duben – červen 2020.

Všeobecné informace o platbě za školní družinu. 

Platba za školní družinu se ve školním roce 2020/2021 platí pouze v jedné platbě, a to v částce 1000 Kč na celý školní rok. Splatnost platby je do 28. 8. 2020. Nezaplacení poplatku v daném termínu může být důvodem k vyloučení žáka z docházky do školní družiny. Platbu neprovádějte dříve, než budete informováni o přijetí vašeho dítěte do ŠD (po 20. červnu). Tato informace se netýká žáků budoucích 1., 2. a 3. tříd. Odevzdání přihlášky není ještě přijetí, ale informace pro školu, že máte zájem o docházku do ŠD a v jakém rozsahu. Přednostně jsou zařazovány děti nejnižších ročníků. Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu – přihlašování a odhlašování žáků – bod 3, 4. Poplatek za kroužek se platí pouze v případě, že žák nechodí do školní družiny a to v částce 50 Kč za jeden kroužek  v případě dvou a více 100 Kč měsíčně. Poplatek za školní klub se platí 50 Kč nebo 100 Kč měsíčně v případě denní docházky do klubu. Platbu kontroluje vedoucí kroužku nebo klubu. 

Číslo účtu: 50437761/0100
V. symbol: osobní číslo žáka
S. symbol: 888
Telefon:    737 414 269
Způsob platby:

  • bankovním převodem nebo el. bankovnictvím
  • výjimečně složenkou, kterou obdržíte na sekretariátu školy nebo ve školní družině