Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Úplata za ŠD

Platba za školní družinu pro školní rok 2023/2024 se bude navyšovat o 50 kč za měsíc. To znamená, že od školního roku 2023/2024 bude platba činit 150 kč/měsíc. Platba se hradí pouze v jedné platbě, a to v částce 1500 Kč na celý školní rok. Odevzdáním přihlášky a našim potvrzením o přijetí Vašeho dítěte, je dítě přijato do školní družiny a počítáme s jeho nástupem do školní družiny.    

Přijetí žáka do ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny a školního klubu (přihlašování a odhlašování žáků – bod 3., 4.).  

Platba za ŠD pro školní rok 2023/2024 

Číslo účtu: 50437761/0100   
Částka: 1 500 Kč/školní rok  
V. symbol: osobní číslo žáka (pro identifikaci žáka)  
S. symbol: 888   

Telefon:    737 414 269   

Způsob platby:   

  • Platbu provedete bankovním převodem nebo  
  • výjimečně složenkou, kterou obdržíte na sekretariátě školy nebo si o ni zažádejte ve školní družině.