Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Režim ŠD, kroužky

Provozní doba školní družiny šk. r. 2020/2021

Ranní družina 6:00 – 8:15, následně po ukončení výuky do 17:00

DatumRanní družinaOdpolední družina
1.9. 20206:00 – 8:15 9:00 – 17:00
2.9. 20206:00 – 8:1510:00 – 17:00
3. – 4. 9. 20206:00 – 8:1511:00 – 17:00
od 7. 9. 20206:00 – 8:1511:55 – 17:00

Režim ŠD

 • 6:00 – 7:30
  • Relaxační odpočinek – stolní hry, manipulace se stavebnicemi, volné malování
 • 7:30 – 8:15
  • Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění
  • Logopedická a postřehová cvičení
  • Drobná sportovní činnost za účelem protažení těla
 • 11:55 – 13:25
  • Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd, klidové a individuální aktivity, poslech relaxační hudby a četba pohádek
 • 13:25 – 13:45
  • Četba knih a časopisů z dětské knihovny
  • Relaxační odpočinek – kresba, společenské a deskové hry, zájmová a výchovná činnost
 • 13:45 – 15:00
  • Kolektivní výchovná činnost:
   • výtvarná činnost
   • přírodovědná činnost
   • pracovní činnost
   • společenskovědní činnost
   • sportovní činnost
   • aktivity na hřišti a sportovištích
   • vycházky do lesa

Žádáme rodiče o výjimečné vyzvedávání žáků ze školní družiny v době (13:45 – 15:00 hod.) pouze ze závažných důvodů.  

V této době probíhají zájmové aktivity mimo školu, kolektivní činnosti žáků v odborných učebnách školy a v jednotlivých odděleních školní družiny. Odchody v této době velmi narušují činnost ostatních žáků a vychovatelů. Nutné vyzvednutí dítěte v průběhu této doby projednejte předem s pracovníky družiny.

Děkujeme za pochopení.

 • 15:00 – 16:00
  • Zájmová činnost – viz tabulka (kroužky) a aktivity v odděleních
 • 16:10 – 17:00
  • Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění

Zájmové kroužky školní družiny šk. r. 2020/2021

Přihlášky do kroužků obdržíte na počátku měsíce září a zahájení se plánuje od 1. října. Vše budeme upřesňovat a řídit se dle dané pandemické situace v regionu a zveřejněného pandemického semaforu. Společným zájmem je a bude nadále bezpečnost, hygiena a zdraví vašich dětí a našich žáků.

Název kroužku ŠD,ŠKVedoucí  15 – 16:00
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Hudební přípravka (1. třídy)M. ŠkolováPO
Počítače (1. třídy)P. ŠuttováPO
Počítače (2. – 4. třídy)M. Školová ÚT
Sportovní hry – dívkyD. PoláškováÚT
FolklorníA. Buroňová?
Sportovní hry – chlapciV.Janeček,L.ŠimůnkováST
Výtvarný kroužek (2. – 4. třídy)K. BojdováST
Výtvarný kroužek (1. třídy)I. KokrdováČT
Pěvecký sbor KoblížciA. MalecováČT14 -15:00
Šikovné ručičky (ruční práce)P. ŠuttováČT
Deskové hryL. Šimůnková PÁ
4 kroužky šablony – Angličtiny    1. a 2. třídyE. RosickáPO,ÚT,ST,PÁ
  
ŠKOLNÍ KLUB 
FolklorníA. Buroňová
KoblížciA. MalecováČT14-15:00
Florbal  A. Hlawiczka

Další aktivity, které navštěvují naši žáci na této škole :

Judo PO,ST, ČT, PÁ 15:00 – 17:00
GymnastikaÚT 15:00 – 16:00
BasketbalST 14:00 – 15:00
Veselá vědaST 14:00 – 15:00
Taneční – Rytmix ČT 14:00 – 15:00 
Ostraváček – poh. aktivityPÁ 14:00 – 15:00

O těchto aktivitách Vás budou informovat organizátoři.