Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Režim ŠD, kroužky

Provozní doba školní družiny šk. r. 2021/2022 

Ranní družina je od 6:00 – 8:15, následně po ukončení výuky do 17:00. V době od 13:45 – 15:00 si prosím nevyzvedávejte své děti z důvodu společné zájmové činnosti, pobytu venku, v tělocvičně a dalších společných aktivit.  

Režim ŠD 

6:00 – 7:30 

 • Relaxační odpočinek – stolní hry, manipulace se stavebnicemi, volné malování 

7:30 – 8:15 

 • Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění 
 • Logopedická a postřehová cvičení 
 • Drobná sportovní činnost za účelem protažení těla 

11:55 – 13:25 

 • Osobní hygiena, příprava na oběd, oběd, klidové a individuální aktivity, poslech relaxační hudby a četba pohádek 

13:25 – 13:45 

 • Četba knih a časopisů z dětské knihovny 
 • Relaxační odpočinek – kresba, společenské a deskové hry, zájmová a výchovná činnost 

13:45 – 15:00 

 • Kolektivní výchovná činnost: 
 • výtvarná činnost 
 • přírodovědná činnost 
 • pracovní činnost 
 • společenskovědní činnost 
 • sportovní činnost 
 • aktivity na hřišti a sportovištích 
 • vycházky do lesa 

Žádáme rodiče o výjimečné vyzvedávání žáků ze školní družiny v době (13:45 – 15:00 hod.) pouze ze závažných důvodů.   

V této době probíhají zájmové aktivity mimo školu, kolektivní činnosti žáků v odborných učebnách školy a v jednotlivých odděleních školní družiny. Odchody v této době velmi narušují činnost ostatních žáků a vychovatelů. Nutné vyzvednutí dítěte v průběhu této doby projednejte předem s pracovníky družiny. 

Děkujeme za pochopení. 

15:00 – 16:00 

 • Zájmová činnost – viz tabulka (kroužky) a aktivity v odděleních 

16:10 – 17:00 

 • Aktivní hry pro rozvoj sociálního cítění 

Zájmové kroužky školní družiny šk. r. 2021/2022 

Přihlášky do kroužků obdržíte na počátku měsíce září a zahájení se plánuje od 1. října. Vše budeme upřesňovat a řídit se dle dané pandemické situace a opatřeními vydanými MŠMT. Společným zájmem je a bude nadále bezpečnost, hygiena a zdraví vašich dětí a našich žáků. 

Název kroužku Vedoucí kroužku Den  Čas kroužku 
VÝTVARNÝ KROUŽEK (2. – 5. TŘ.) K. Bojdová PO 15:00–16:00 
POČÍTAČE (1. TŘ.) P. Šuttová PO 15:00–16:00 
SPORTOVNÍ HRY – DÍVKY D. Polášková ÚT 15:00–16:00 
POČÍTAČE PRO (2. – 5. TŘ.) M. Školová ÚT 15:00–16:00 
TANEČNÍ KROUŽEK K. BojdováST 15:00–16:00 
VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. TŘ.) l. Kokrdová ST 15:00–16:00 
KOBLIŽCI (PĚVECKÝ KROUŽEK) l. Strumínská ST 14:00–15:00 
ŠIKOVNÉ RUČIČKY PoláškováČT 15:00–16:00 
SPORTOVNÍ HRY – CHLAPCI L. Šimůnková, P. Šuttová ČT 15:00–16:00 
DESKOVÉ HRY L. Šimůnková  15:00–16:00 
FOLKLORNÍ KROUŽEKA. Buroňová14:00–15:00

Další aktivity, které navštěvují naši žáci na této škole (časy a den konání kroužku budou upřesněny v září): 

Název kroužku Den  Čas kroužku 
Judo Út, čt 16:00
Gymnastika  Pá 15:00
Basketbal  Út 14:00
Rytmix – taneční kroužek  Čt  14:00
Ostraváček – pohybové aktivity  Pá 14:00

Tyto kroužky nejsou v rámci školní družiny, budou Vás o nich informovat organizátoři těchto kroužků v průběhu září a veškerá komunikace probíhá přes ně.