Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kroužky

V rámci školní družiny žáci mohou navštěvovat kroužky vedené vychovatelkami školní družiny či učitelkami školy, ale také kroužky vedené externími lektory.  

Zájmové kroužky školní družiny: 

Naše škola nabízí v rámci školní družiny (bezplatně) kroužky vedené vychovatelkami školní družiny. Tyto kroužky probíhají v čase od 15:00–16:00. Přihlášky i s pokyny do kroužků školní družiny obdržíte na počátku měsíce září a činnost kroužků školní družiny se plánuje od 3. října do 2. června.  

Nabídka kroužků školní družiny ve školním roce 2022/2023:

Kroužky školní družiny 2022/2023

Název kroužku ŠDVedoucí kroužkuDen / 15:00 – 16:00
Koblížci – pěvecký kroužekI. StrumínskáPO (14:00 – 15:00)
Výtvarný kroužek (2.-4. třídy)K. BojdováPO
Počítače (2.-4. třídy)M. ŠkolováPO
Počítače (2.-4. třídy)M. ŠkolováÚT
Sportovní hry – dívkyB. PtáčkováÚT
Výtvarný kroužek (1. třídy)L. ŠpačkováST
Deskové hryL. ŠimůnkováST
Sportovní hry – chlapciL. ŠimůnkováČT
Šikovné ručičkyD. PoláškováČT

Externí kroužky  

Lektoři externích kroužků dělají obvykle nábor do svých kroužků začátkem září. Navštíví žáky v jednotlivých třídách a předají jim informační letáky ke kroužkům spolu s přihláškami. Tyto přihlášky nevybírají vychovatelky ŠD.  

V případě, že je Vaše dítě přihlášeno do externího kroužku, napište nám prosím tuto informaci do deníčku, bez Vašeho písemného svolení dítě do kroužku nepustíme. Uveďte název kroužku, den konání kroužku, čas, a že si jej může pravidelně vyzvedávat lektor (např. Moje dcera Anežka Nováková bude ve 14:00 každý čtvrtek navštěvovat kroužek Rytmix, přebírá za ni zodpovědnost v tuto dobu lektor kroužku). V případě, že Vaše dítě do kroužku v daný den nepůjde, tak nás taky informujte prostřednictvím deníčku.  

Veškerá komunikace ohledně externích kroužků, mimo to, zda máme dítě předat lektorovi či nepůjde do kroužku, probíhá mezi Vámi a lektorem. Doporučuji, ať si po přihlášení do kroužku uložíte kontakt na externího lektora. O tom, že externí kroužek odpadá, nás vychovatelky zpravidla lektoři neinformují.