Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ P. LUMUMBY 25, OSTRAVA- ZÁBŘEH K 1. 9. 2023 

Ředitel základní školy a mateřské školy Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole P. Lumumby 25, Ostrava- Zábřeh pro školní rok 2023/2024 takto: 

Uchazeč 1979 přijat/a 
Uchazeč 2112 přijat/a 
Uchazeč 2117 přijat/a 
Uchazeč 2140 přijat/a 
Uchazeč 2173 přijat/a 
Uchazeč 2174 přijat/a 
Uchazeč 2207 přijat/a 
Uchazeč 2208 přijat/a 
Uchazeč 2210 přijat/a 
Uchazeč 2211 přijat/a 
Uchazeč 2212 přijat/a 
Uchazeč 2213 přijat/a 
Uchazeč 2214 přijat/a 
Uchazeč 2219 přijat/a 
Uchazeč 2220 přijat/a 
Uchazeč 2221 přijat/a 
Uchazeč 2223 přijat/a 
Uchazeč 2224 přijat/a 
Uchazeč 2225 přijat/a 
Uchazeč 2226 přijat/a 
Uchazeč 2227 přijat/a 
Uchazeč 2228 přijat/a 
Uchazeč 2229 přijat/a 
Uchazeč 2230 přijat/a 
Uchazeč 2234 přijat/a 
Uchazeč 2235 přijat/a 
Uchazeč 2238 přijat/a 
Uchazeč 2239 přijat/a 
Uchazeč 2240 přijat/a 
Uchazeč 2241 přijat/a 
Uchazeč 2242 přijat/a 
Uchazeč 2243 přijat/a 
Uchazeč 2245 přijat/a 
Uchazeč 2246 přijat/a 
Uchazeč 2249 přijat/a 
Uchazeč 2250 přijat/a 
Uchazeč 2251 přijat/a 
Uchazeč 2253 přijat/a 
Uchazeč 2205 nepřijat/a 
Uchazeč 2215 nepřijat/a 
Uchazeč 2216 nepřijat/a 
Uchazeč 2217 nepřijat/a 
Uchazeč 2218 nepřijat/a 
Uchazeč 2231 nepřijat/a 
Uchazeč 2233 nepřijat/a 
Uchazeč 2236 nepřijat/a 
Uchazeč 2237 nepřijat/a 
Uchazeč 2244 nepřijat/a 
Uchazeč 2247 nepřijat/a 
Uchazeč 2248 nepřijat/a 
Uchazeč 2252 nepřijat/a 
Uchazeč 2254 nepřijat/a 

Usnesení o přerušení správního řízení. Pro vydání rozhodnutí je potřeba doložit příslušné dokumenty: 

Uchazeč: 2209 

V Ostravě  17. 5. 2023 

Mgr. Marek Pabjan MBA