Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Provoz školní družiny ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. 1. 2023

Kvůli blížícím se volbám bude ve dnech 26.–27. 1. 2023 (ČT–PÁ) změna v provozu školní družiny. Své děti si v tyto dva dny můžete vyzvednout v libovolný čas. Pokud máte možnost, tak uvítáme kvůli prostorovým podmínkám, když si své děti v tyto dny vyzvednete co nejdříve. 

Tabulka pro přehled, kde své děti ve čtvrtek a v pátek budete vyzvedávat:

1.-3. oddělení (1. třídy, 3. A, 3. C ½): Žáci těchto oddělení budou ve svých odděleních v budově školní družiny (nad jídelnou).
4. oddělení (2. D, 3. C ½):Žáky tohoto oddělení můžete vyzvednout: Ve čtvrtek: od 12:50 v 8. oddělení na hlavní budově školy.  V pátek: od 11:55–12:50 v budově ŠD (nad jídelnou). Ve 12:50 v 8. oddělení na hlavní budově školy.  Od 15:30 tito žáci budou opět v budově ŠD (nad jídelnou).
5.-7. oddělení (2. A, 2. B, 2. C, 3. B, 4. C, 4. D):Žáci těchto oddělení budou od konce výuky přemístěni do budovy školní družiny (nad jídelnou). 
8. oddělení (3. D, 4. A):Žáci 8. oddělení budou ve svém oddělení na hlavní budově do 15:30. Od 15:30 budou žáci přemístěni do budovy školní družiny (nad jídelnou).  

Děkujeme za spolupráci, vychovatelky školní družiny