Školní jídelna

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Provoz ŠJ, odhlašování a prodej stravného

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. 

Prodej stravného v hotovosti

  • poslední školní den v měsíci 7:00 – 15:00 
  • následující školní dny: 7:00 – 8:00

Stravné je možno předplatit na více měsíců dopředu a následně jen telefonicky přihlašovat stravu na daný měsíc.

Prodej stravného inkasem z účtu

  • limit pro inkaso 1 000,- Kč
  • účet ZŠ pro inkaso 50437761/0100

Ceny stravného

3 – 6 let (MŠ)7 let (MŠ)33,- Kč + 10,-  Kč/den příplatek za dietu za přesnídávku, oběd a svačinu
35,- Kč + 11,- Kč/den příplatek za dietu za přesnídávku, oběd a svačinu
7 – 10 let22,- Kč za oběd + 4,- Kč/den příplatek za dietu
11 – 14 let25,- Kč za oběd + 4,- Kč/den příplatek za dietu
15 a více let28,- Kč za oběd + 5,- Kč/den příplatek za dietu
zaměstnanci ZŠ Kosmonautů 1320,- Kč za oběd
zaměstnanci ZŠ Kosmonautů 1524,- Kč za oběd
cizí strávníci82,- Kč za oběd

bezkontaktní čip /typ 2/

72,- Kč