Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Projekty MŠ

Granty v roce 2021

Talentmanagement K15 

 • Program na podporu vzdělávání a talentu ve výši 200 000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Strážci lesa 60.000,- Kč
 • Nákup didaktických pomůcek motivovaných lesem a zorganizování akcí pro rodiče s dětmi.

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO, městského obvodu Ostrava- Jih

 • Putujeme za pohádkou 20.000,-

Granty v roce 2020

Talentmanagement: Talent a nadání u lesa

 • Program na podporu vzdělávání a talent ve výši 200 000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Rozloučení s předškoláky  60.000,- Kč
 • Slavnostní rozloučení s dětmi, které odchází do základní školy

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO, městského obvodu Ostrava- Jih

 • Sportovní odpoledne 30.000,-

Granty v roce 2019

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Aktivní zahrada:  60.000,- Kč
 • Proměna školní zahrady v přírodní učebnu, místo aktivního pozorování a zkoumání přírody

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO, městského obvodu Ostrava- Jih

 • Architekti stavaři
 • Polikarpova stavebnice  30.000,- Kč
 • Polytechnické vzdělávání dětí

Granty v roce 2018

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Šikovní předškoláci:  50.000,- Kč
 • Nákup didaktických pomůcek, pracovních sešitů, vstupné pro děti na výchovně vzdělávací akce

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií- Evropským sociálním fondem- v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního  rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč Dotace EU: 24 195 466,71Kč Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč Termín zahájení realizace projektu:1. 1. 2017 Termín ukončení realizace projektu:31. 12. 2019 Příjemce projektu:Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Granty v roce 2017

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Z pohádky do pohádky:  80.000,- Kč
 • Nákup knih, knihovniček, divadelních kostýmů, vstupné do divadla, pronájem prostor

Granty v roce 2016

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Umím to jako máma a táta:  40.000,- Kč
 • Nákup kuchyňských linek pro děti a vybavení kuchyněk, dětských sedaček

Granty v roce 2015

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • Cirkus Legrando:  20.000,- Kč
 • Nákup skákacího hradu, hudebních nástrojů

Granty v roce 2014

Účelová neinvestiční dotace od Statutárního města Ostravy:

 • 50. výročí založení MŠ:  30.000,- Kč
 • Nákup na oslavu založení MŠ- VV materiál, odměny, upomínkové předměty

Mezigenerační výukový projekt

Naše mateřská škola se rozhodla realizovat nový projekt, který vychází z myšlenky navázání mezigeneračních vztahů klientů domova pro seniory a dětí mateřské školy. Ačkoli jsou uvedené generace věkově velmi vzdálené, mohou se vzájemně velmi obohatit. Děti mohou poskytnout vitalitu a společenské začlenění pro seniory, kteří jim na oplátku věnují svůj volný čas, pozornost a péči, jež děti potřebují. Při společných setkáváních v různých plánovaných činnostech, jako je hudba, tanec, umění, vyprávění příběhů, hraní deskových her, se děti naučí být ohleduplné a vnímavé k lidem jiné generace. Tím, že jsou děti ve styku se seniory, bojujeme společně proti věkové diskriminaci a osamělosti v dnešní uspěchané době. Setkání probíhá v domově seniorů Sluníčko jednou za měsíc.