Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Projekt Příběh skla

Letošní Mezinárodní rok skla inspiroval pedagogy a jejich žáky k dalšímu z projektů pro 1. stupeň. Žáci se seznámili s historií skla, s druhy skla a technologií výroby skla.

Využili téma v českém jazyce ve slohu, literární výchově i mluvnici. V matematice se tématem zabývali ve slovních úlohách. Děti vytvářely dvojrozměrné i trojrozměrné výtvarné a rukodělné práce k tématu (např. malba na sklo, výrobky ze skleněných korálků, mozaika), naučily se používat tematickou anglickou slovní zásobu a vyzkoušely si optické a akustické pokusy se sklem.

V projektovém dni se v rámci Šablon II některé třídy účastnily dílny s profesionálním sklářským odborníkem – uměleckým sklářem a pedagogem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí MgA. Sebastianem Kitzbergerem. Kromě jiného si vyzkoušely pod jeho dohledem dovednost rytí do skla.

Výsledky práce dětí si můžete prohlédnout na výstavě ve vestibulu školy.

Poděkování patří všem, kteří se zapojili do projektu, Sdružení rodičů za finanční podporu,

Mgr. Aleně Buroňové za podporu projektu v rámci Erasmus + a MgA. Sebastianovi Kitzbergerovi za spolupráci při realizaci projektového dne.

Šárka Purkyňová