Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Projekt Příběh lnu

Rodiče, kteří přišli na nedávné třídní schůzky, mohli zhlédnout ve vestibulu školy výstavu věnovanou lnu. Výstava vznikla jako výstup celoroční projektové práce několika tříd.

Ti, kteří výstavu neviděli, mají možnost podívat se do následující fotogalerie.

Děti ze zúčastněných tříd se seznámily s historií pěstování lnu, s druhy lnu, s potravinami ze lnu, popisovaly stavbu jeho rostlinného těla, vytvořily dvojrozměrné i trojrozměrné výtvarné a rukodělné práce k tématu z různých materiálů, poslouchaly písně k tématu, v českém jazyce se zabývaly tématem lnu v dětské literatuře. Díky zápůjčce z příborské pobočky Muzea Novojičínska si mohly vyzkoušet zpracování lnu na historických nástrojích vochli, drhlenu či trdlici.

Len je univerzální a k přírodě velmi šetrná rostlina, její využití má z hlediska udržitelnosti určitě budoucnost.

Poděkování za účast v projektu patří dětem ze tříd 3. C, 4. C, 5. A, 5. C a jejich vyučujícím Mgr. Evě Vlčkové, Mgr. Vlastě Ležovičové, Mgr. Janě Ščerbové, dále Ing. Pavle Lobodínské za lektorskou spolupráci, Centru tradičních technologií v Příboře za zapůjčení tradičních nástrojů, Mgr. Zdeňku Siejovi za zajištění těchto nástrojů včetně transportu. Video k výstavě připravili Mgr. Marek Jakš a Ing. Miroslav Zdařil.

Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře ze Šablon II, Erasmus + a SRPŠ.

Šárka Purkyňová