Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Projekt: Příběh levandule

V květnu proběhl na naší škole další projekt určený pro děti z 1. stupně, tentokrát věnovaný levanduli. Voňavé téma prostoupilo opět všechny předměty od jazyka českého po hudební výchovu.

Děti se seznámily s historií pěstování levandule a s jejími druhy, popisovaly stavbu rostlinného těla, ochutnaly levandulové potraviny a nápoje, řešily matematické příklady související s tématem, využily téma v českém jazyce z hlediska literárního, slohového i gramatického.

Vytvořily dvojrozměrné i trojrozměrné výtvarné a rukodělné práce k tématu z různých materiálů, zazpívaly si píseň. Naučily se také používat anglickou slovní zásobu k tématu.

Výsledky jejich skvělé práce jste si mohli prohlédnout na výstavě v přízemí školy.

Poděkování:

– dětem a jejich vyučujícím, kteří se zapojili do projektu

– sdružení rodičů za finanční podporu

– garantům mezinárodního projektu Arts talk about us v rámci Erasmus + za finanční podporu