Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Projekt Příběh brambor

Další z projektů pro 1. stupeň byl tentokrát věnován bramborám. Děti se seznámily s historií brambor, popisovaly stavbu rostlinného těla, poznaly druhy brambor, zabývaly se tématem také v českém jazyce, angličtině, v matematice nebo v hudební výchově. Seznámily se s výrobky z brambor, ochutnaly některé hotové potraviny nebo si je samy připravily.

Vytvořily výtvarné práce pomocí bramborových tiskátek či škrobu. Nejzajímavější pro děti však asi byly pokusy s bramborami. Výsledky společné práce dětí a pedagogů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Poděkování patří všem zúčastněným a dále SRPŠ za finanční podporu projektu.

Šárka Purkyňová