Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Předávání Cambridgeských certifikátů

V úterý 29. 3. 2022 proběhlo na naší škole předávání Cambridgeských certifikátů čtrnácti žákům. Největším úspěchem je zisk certifikátu Advance, což je ekvivalent úrovně C1. Na akci byli pozvaní hosté – Mgr. Andrea Hoffmanová, Ph.D. (náměstkyně primátora města Ostravy) a Mgr. Miroslav Trykar (člen školské rady).