Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Oznámení pro rodiče

Na základě zhoršující se epidemiologické situace rozhodl ředitel školy o zrušení lyžařského výcvikového kurzu a ozdravného pobytu, které se měly konat od 4. 12. 20201-17. 12. 2021.

Účastníkům, kteří již uhradili platbu za svůj plánovaný pobyt, budou tyto finanční prostředky během příštího týdne vráceny.

Mgr. Marek Pabjan, MBA

ředitel školy