Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Organizace provozu školy od 24. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci,

od 24. 5. 2021 bude provoz školy zajištěn v tomto režimu:

  • 1. a 2. stupeň ZŠ – prezenční přítomnost všech tříd bez rotace,
  • testování antigenními testy 1x týdně,
  • školní družina bude v provozu od 6:00 do 17:00 hod (v pondělí bude dětem umožněn nástup do ŠD pouze v časech 6:00, 6:30, 7:00 nebo 7:30 hod., další dny bude možný nástup v čase 6:00 – 7:30 hod.),
  • ranní příchod žáků do školy – dle běžného režimu (škola bude otevřena od 7:55 do 8:10 hod.),
  • strávníci (jejich zákonní zástupci) si bezpodmínečně nutně zkontrolují přihlášení obědů alespoň dva dny před nástupem do školy,
  • výdej obědů pro cizí strávníky bude realizován v čase 13:15 – 13:30 hod.,
  • stále platí povinnost nosit ve vnitřních prostorách respirátory/chirurgické roušky.