Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

OPĚT ÚSPĚCH! CAMBRIDGESKÉ CERTIFIKÁTY!

Tři naši žáci získali certifikát First for schools, dříve FCE for schools, což je ekvivalent úrovně B2.

Třináct žáků dělalo zkoušku Preliminary English Test, zkráceně PET, úroveň B1.

Všichni byli úspěšní a šest z nich zvládlo test tak dobře, že obdrželi certifikát B2!

Všem blahopřejeme!