Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Opatření – roušky, respirátory

Vážení zákonní zástupci,

dle aktuálního mimořádného opatření platného od čtvrtka 25. 2. 2021 do odvolání je při prezenční výuce u žáků vyžadováno použití zdravotnické obličejové masky (modrá/zelená chirurgická rouška) nebo obdobného prostředku naplňujícího normu ČSN EN 14683+AC, nikoliv však roušky látkové.

Do neděle 28. 2. 2021 je tolerována látková rouška, pokud dítě (jeho zákonný zástupce) nedisponuje zdravotnickou obličejovou maskou. Od pondělí 1. 3. 2021 je však u žáků ve věku 2 – 15 let tímto nařízením striktně vyžadována zdravotnická obličejová maska (modrá/zelená chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující normu ČSN EN 14683+AC(např. respirátor třídy FFP2).

Žáci tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (v našem případě tedy třídy 1. C, 2. C, 3. C, 4. C a 5. C) jsou z této povinnosti vyjmuti (při výuce tedy ochranu úst a nosu mít nemusí, ve společných prostorách však ano). 

Děkujeme Vám za plnohodnotné dodržování aktuálního mimořádného opatření.

Vedení ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15