Školní jídelna

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Odhlašování stravného

Po internetu na stránkách www.strava.cz

Osobně nebo telefonicky formou SMS 603167886, případně telefonicky na čísle 596746734 nejpozději do 8:00 na daný den. V první den onemocnění strávníka je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče.

Pokud se podle školní docházky prokáže neúčast žáka ve škole a nebyly řádně odhlášeny obědy, budou strávníkovi zpětně doúčtovany s věcnými i mzdovými náklady, což činí 37,– Kč na jeden oběd, i když nebyly obědy vyzvednuty. Vyhláška o školním stravování stanoví, že pouze první den nemoci se považuje za pobyt ve škole. (Vyhl. č. 170/2005 Sb., ze dne 25. února o školním stravování § 4, odst. 9)

Výběr ze dvou druhů obědů si strávníci provádějí na stránkách www.strava.cz.

Školní jídelna vaří dietní obědy s omezení lepku – pouze dětem MŠ a žákům ZŠ. Dítě je zařazeno do dietního stravování výhradně po předložení aktuálního lékařského potvrzení.