Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Odhlašování dětí ze stravování

Odhlašování dětí ze stravování 

  • MŠ se uzavírá v 8:30. Pozdější příchody dětí hlaste do MŠ telefonicky. 
  • Denně v 8:30 učitelka zaznamenává stav dětí ve třídě. 
  • Pokud je dítě v MŠ přítomno, učitelka mu přihlásí stravu na daný den a automaticky na následující den. 
  • Pokud Vaše dítě vyzvedáváte již po obědě (12:15 – 12:45) oznamte to ráno prostřednictvím systému realizovaného v šatně jednotlivých tříd. V kuchyni bude pro Vaše dítě po obědě připravena náhradní odpolední svačina. 
  • Odhlašování dětí ze stravování v následujícím dni se oznamuje nejpozději do 13:00. 

Vydávání oběda do jídlonosiče je umožněno pouze tehdy, má-li dítě oběd nahlášen a náhle onemocní. 
Oběd lze vyzvednout od 11:15 do 11:45  v kuchyni MŠ, vždy pouze po telefonické domluvě na čísle 555131728.