Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Od 8. 6. 2021 výuka bez roušek/respirátorů

Vážení zákonní zástupci,

od 8. 6. 2021 platí následující:

  • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.