Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mgr. Vlasta Ležovičová

Učitelka I. stupně ZŠ
Kde mě najdete?
Kabinet vychovatelek a vyučujících I. stupně – budova ŠD, místnost 911
Telefonní kontakt: 596 746 735 
E-mail: v.lezovicova@kosmonautu15.cz