Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mgr. Vanková Vladimíra

Zástupkyně pro I. stupeň ZŠ
Zástupce ředitele pro ZŠ
Kde mě najdete?
Kancelář zástupce ředitele školy – přízemí, místnost č. 118
Telefonní kontakt: 596 746 735 – klapka 132
E-mail: v.vankova@kosmonautu15.cz