Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mgr. Šárka Purkyňová

Učitelka I. stupně ZŠ
Kde mě najdete?
Místnost 212, 4. A
Telefonní kontakt: 596 746 735 
E-mail: s.purkynova@kosmonautu15.cz