Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mgr. Petr Kuřil

Učitel II. stupně ZŠ
Kde mě najdete?
Kabinet Hudební výchovy a českého jazyka – I. patro, místnost č. 204
Telefonní kontakt: 596 746 735 – klapka 119
E-mail: p.kuril@kosmonautu15.cz