Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mgr. Marek Pabjan, MBA

Ředitel školy
Kde mě najdete?
Kancelář  ředitele školy – přízemí, místnost č. 119
Telefonní kontakt: 596 746 735 – klapka 114
E-mail: reditel@kosmonautu15.cz