Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mgr. Marek Jakš

Statutární zástupce
Zástupce ředitele pro ZŠ
Kde mě najdete?
Kancelář zástupce ředitele školy – přízemí, místnost č. 118
Telefonní kontakt: 596 746 735 – klapka 132
E-mail: zastupce@kosmonautu15.cz