Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mgr. Jana Zezulková

Učitel I. stupně ZŠ
Kde mě najdete? Sborovna vyučujících I. stupně – přízemí, místnost 109
Telefonní kontakt: 596 746 735 
E-mail: j.zezulkova@kosmonautu15.cz