Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mgr. Ivana Ivánková

Učitelka I. stupně ZŠ
Vedoucí metodického sdružení I. stupně
Kde mě najdete?
Sborovna vyučujících I. stupně – přízemí, místnost 109
Telefonní kontakt: 596 746 735 
E-mail: i.ivankova@kosmonautu15.cz