Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mgr. Eva Vlčková

Učitelka I. stupně ZŠ
Kde mě najdete?
Sborovna vyučujících I. stupně – přízemí, místnost 109
Telefonní kontakt: 596 746 735 
E-mail: e.vlckova@kosmonautu15.cz